De vereniging

De vereniging

Aan het ontstaan van Vevanos gaat een lange geschiedenis vooraf. “Vevanos”, voluit: Vereeniging van Notariaat en Fiscaalrecht Studerenden “Vevanos””, werd opgericht op 6 april 1933 te Utrecht, in de tijd waarin men een notarieel staatsexamen dienden af te leggen en dus niet noodzakelijkerwijs aan de Universiteit hoefden te studeren. De Vereniging had afdelingen in Utrecht, waar de Vereniging gevestigd was, Den Haag, Leiden, Groningen, Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen.

Toen de studie universitair werd, bleef de afdeling Utrecht als enige over. Zodoende is Vevanos ontstaan zoals wij dat vandaag de dag kennen. Het is de oudste notariële vereniging van Nederland en zij organiseert tal van activiteiten voor haar leden. Dit zijn inhoudelijke activiteiten zoals kantoorbezoeken en een jaarlijks debat, maar ook de maandelijkse ledenborrel. In de andere steden waar nog Notarieel Recht werd gedoceerd, zijn later aparte verenigingen opgericht. Zie voor meer informatie hierover de pagina zusterverenigingen.

Vevanos_foto-ZW-041.jpg