Wissel-ALV

Op 22 mei 2019 vond de Algemene Ledenvergadering plaats waarin het 86e bestuur der Vevanos is afgetreden en het 87e bestuur is geïnstalleerd. Tijdens de vergadering is het financiële jaarverslag van afgelopen verenigingsjaar besproken en toegelicht en de begroting en het beleidsplan van komend jaar besproken. 

  • 22 mei 2019
  • 23 foto’s